Sản phẩm khác

Vòng bi

HÌNH MINH HỌA
Loại sản phẩm Sản phẩm khác
Tên sản phẩm Vòng bi
Khóa Không khóa
Màu sắc Đen, Trắng
Loại chi tiết Vòng bi
Thông số Vòng bi
Tình trạng
Mô tả chi tiết Dùng cho ngàng gỗ.
Giá bán 1.000 VNĐ
Sản phẩm khác