Sản phẩm khác

banh xe tam giác

Loại sản phẩm Sản phẩm khác
Tên sản phẩm banh xe tam giác
Khóa Không khóa
Màu sắc trắng,đen.
Loại chi tiết Phụ liệu
Thông số 24.26.31...
Tình trạng
Mô tả chi tiết Dùng trong ngành gỗ, bàn ghế
Giá bán 0.000 VNĐ
Sản phẩm khác