Phụ liệu theo ghế

Bông nút pu

HÌNH MINH HỌA
Loại sản phẩm Phụ liệu theo ghế
Tên sản phẩm Bông nút pu
Khóa Không khóa
Màu sắc Đen..
Loại chi tiết Chi tiết sản phẩm ghế
Thông số Chi tiết sản phẩm ghế
Tình trạng
Mô tả chi tiết Dùng làm phụ liệu cho ghế.
Giá bán 0.000 VNĐ
Phụ liệu theo ghế