Phụ liệu theo ghế

Ống nhún

HÌNH MINH HỌA
Loại sản phẩm Phụ liệu theo ghế
Tên sản phẩm Ống nhún
Khóa Không khóa
Màu sắc Đen
Loại chi tiết ống nhún
Thông số ống nhún
Tình trạng
Mô tả chi tiết Dùng làm phụ liệu cho ghế.
Giá bán 0.000 VNĐ
Phụ liệu theo ghế