Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe trắng GT5FK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe trắng GT5FK
Khóa Có khóa
Màu sắc Trắng
Loại chi tiết Bánh xe trắng GT5F
Thông số Trắng GT5F
Tình trạng
Mô tả chi tiết
Giá bán 0.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50