Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe nhựa ti xoắn H5FK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa ti xoắn H5FK
Khóa Không khóa
Màu sắc Đen
Loại chi tiết Bánh xe răng 8 x 10
Thông số 8mm x 10mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng các loại bàn & ghế có bánh di chuyển
Giá bán 0.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50