Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe nhựa L5FK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa L5FK
Khóa Có khóa
Màu sắc Đen
Loại chi tiết Bánh xe U có khóa
Thông số Hình chữ U
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại sản phẩm có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50