Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe nhựa D5F 6.3x15

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa D5F 6.3x15
Khóa Có khóa
Màu sắc
Loại chi tiết Có răng 6.3 x 15 mm
Thông số 6.3mm x 15 mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết
Giá bán 0.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50