Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe nhựa B5FK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa B5FK
Khóa Có khóa
Màu sắc Đen
Loại chi tiết
Thông số 8*38
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại bàn
Giá bán 4.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50