Bánh xe nhựa phi 50

Bánh xe loại D5FK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 50
Tên sản phẩm Bánh xe loại D5FK
Khóa Có khóa
Màu sắc Đen
Loại chi tiết Đen
Thông số 6.3mm x 15 mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng các loại bàn & ghế có bánh di chuyển
Giá bán 0.000 VNĐ
Bánh xe nhựa phi 50