Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa LK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa LK
Khóa Có khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe chữ U
Thông số U 19-20-21
Tình trạng
Mô tả chi tiết
Giá bán 0.000 VNĐ