Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa L

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa L
Khóa Không khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe chữ U
Thông số U 19-20-21
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại sản phẩm có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ