Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa KT1K

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa KT1K
Khóa Có khóa
Màu sắc Trắng
Loại chi tiết Bánh xe 6.3 x 10
Thông số 6.3mm x 10mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết
Giá bán 0.000 VNĐ