Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa KK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa KK
Khóa Có khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe 6.3 x 10
Thông số 6.3mm x 10mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại sản phẩm có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ