Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa H

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa H
Khóa Không khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe 8 x 10
Thông số 8mm x 10mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng các loại bàn & ghế có bánh di chuyển
Giá bán 0.000 VNĐ