Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa G và nút G

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa G và nút G
Khóa Không khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe chốt 8mm
Thông số 8mmx47mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại bàn, có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ