Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa ETO

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa ETO
Khóa Không khóa
Màu sắc Trắng
Loại chi tiết bánh xe 8mm dài
Thông số ty 8mm dài
Tình trạng
Mô tả chi tiết có màu ðen ,trắng
Giá bán 0.000 VNĐ