Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa DT

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa DT
Khóa Không khóa
Màu sắc Trắng
Loại chi tiết Bánh xe rãng 6.3 x 15
Thông số 6.3mm x 15mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại bàn,ghế có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ