Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe nhựa BT

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe nhựa BT
Khóa Không khóa
Màu sắc Trắng
Loại chi tiết Bánh xe vuông
Thông số vuông 38*38
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại bàn,ghế có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ