Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe loại DK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe loại DK
Khóa Có khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe rãng
Thông số 6.3mm x 15mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các loại sản phẩm có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ