Bánh xe nhựa phi 40

Bánh xe loại CK

Loại sản phẩm Bánh xe nhựa phi 40
Tên sản phẩm Bánh xe loại CK
Khóa Có khóa
Màu sắc Ðen
Loại chi tiết Bánh xe rãng
Thông số 8mm x 17mm
Tình trạng
Mô tả chi tiết Sử dụng cho các sàn phẩm có thể di chuyển.
Giá bán 0.000 VNĐ