Loading pages...
 
New Page 2
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bánh xe nhựa phi 40
Bánh xe nhựa phi 50
Phụ liệu theo ghế
Sản phẩm khác
Bánh xe nhựa phi 30
K
1
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Nhập vào từ khóa tìm kiếm
Nhập vào mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm. Ví dụ: D001
TIN TỨC
Nhựa bán dẫn đưa giấy điện tử đến gần hiện thực hơn
Một nhóm nhà khoa học Mỹ và Anh đã thành công trong việc tạo ra vật liệu polymer có tính dẫn. Điều này có thể sớm dẫn đến những sản phẩm điện tử cho phép in lên trên mà giới sản xuất hàng tiêu dùng vẫn mong chờ.
LIN HỆ
QUẢNG CO
SẢN PHẨM
 
 
  Bánh xe loại A1AK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Ðen
6mm x 27mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại AA0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Đen
6mm x 27mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe A1A1K
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Trắng
6mm x 27.5mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe AA10
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Trắng
6mm x 27.5mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại B1BK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Ðen
38mm x 38mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại BB0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
38mm x 38mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại BT1BTK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Trắng
38mm x 38mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại BTBT0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Trắng
38mm x 38mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại C1CK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Ðen
8mm x 17mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại CCK0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
8mm x 17mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại CCTK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Trắng
8mm x 17mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại CCT0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Trắng
8mm x 17mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại DDK
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Có khóa
Ðen
6.3mm x 15mm
0.000 VNĐ
 
  
    
 
  Bánh xe loại DDK0
 
 
Bánh xe nhựa phi 40
Không khóa
Ðen
6.3mm x 15mm
0.000 VNĐ
 
  
    
[1] [2] [3] [4]
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Đặt hàng | Liên hệ

Đặt làm trang chủ Đầu trang

Bản quyền © 2006 www.banhxenhua.com. Thiết kế bởi VIETCOM